BIONIC PARTNERS

 
 
 
 
 
 
 
Swedish Articles 

News

Framtidens drivmedel är en palett av olika bränslen

På Energikontorets dag om biodrivmedel för tunga fordon var alla överrens om att framtidens drivmedel inte kommer att vara ett enda drivmedel utan en palett med flera olika bränslen. Såväl representanter från lastbilstillverkare och drivmedelsproducenter var eniga.

Tillverkarna Volvo Lastvagnar och Scania arbetar med att ta fram lastbilar till flera olika typer av biodrivmedel.

SEKAB distribuerar etanol och AGA Gas distribuerar biogas. Även deras representanter som deltog under dagen pekade på att för att nå uppsatta klimatmål behövs flera olika biodrivmedel.

Etanollastbil kör varor i Karlstad

Cirka 60 personer från branschen deltog vid seminariet på Stadshotellet i Karlstad. De avslutade med att gå ut på Stora torget och titta på de två lastbilar som fanns uppställda där. Den ena var en etanoldriven lastbil från Scania som ägs av Åkes Fjärr- och lokaltransport och som används för att köra varutransporter i Karlstad. Volvo Lastvagnar visade en lastbil med metandieselmotor som alltså går på gas och diesel.

Dagen arrangerades av Energikontorets projekt Bionic, biodrivmedel i Värmland. Projektet har under mer än två år arbetat med att öka kunskapen om biodrivmedel i Värmland.

Artikel i tematidning

Energikontoren i Sverige har gjort en bilaga till Dagens Samhälle 5 november 2009 med tema klimat och transporter.

I den kan du läsa om hur man arbetar runtom i landet med dessa frågor, ett par exempel från Värmland finns med. Bland annat en artikel om Energikontorets projekt Biodrivmedel i Värmland, BIONIC. Läs tidningen.

Kommunerna ska bli bättre på att ställa miljökrav vid upphandling

Ställ miljökrav vid upphandlingen. Det ska förhoppningsvis upphandlare från Värmlands kommuner bli bättre på efter att Energikontor Värmland har anordnat en utbildning i ämnet.

Redan idag ställer kommunerna miljökrav när de upphandlar varor och tjänster. Med utbildning ska kommunernas bli ännu bättre på det, drygt 40 personer deltog vid en upphandlingsutbildning den 4 november.


– Utbildningen är efterfrågad av kommunerna som vill öka sin kompetens när det gäller att ställa miljökrav vid upphandling, berättar Charlotte Wedberg, projektledare Bionic, Energikontor Värmland.

Upphandling av transporter

Utbildningsdagen genomfördes inom ramen för biodrivmedelsprojektet Bionic och fokuserar särskilt på upphandlingen av fordon och transporter. Utbildningen tog upp vilka miljökrav som kan ställas på fordon, person- och godstransporter, resetjänster, drivmedel och samordnad distribution. Vid en kartläggning av biodrivmedel i Värmland förra året visade det sig att Värmlands kommuner ligger under riksgenomsnittet när det gäller att ställa miljö- och bränslekrav vid upphandling av transporter.

Dagar i biogasens tecken

Dans kring en äppelkorg, graffiti, en sopbil och en racingbil. Det var några av de saker som kunde beskådas på Stora torget under biogaskalaset 18 september 2009.

Dagar i biogasens tecken

Dans kring en äppelkorg, graffiti, en sopbil och en racingbil. Det var några av de saker som kunde beskådas på Stora torget under biogaskalaset.

Plats på torget fanns också flera ”vanliga” biogasbilar som bilförsäljare från Karlstad visade upp. Energikontorets Bionic-projekt och Rådrummet Karlstad kommun som arrangerade, bjöd förbipasserande på äpplen. Skrutten kunde sedan kastas i en äppelskrutt-kastar-tävling där det gällde att pricka soppåsen för matavfall så att skrutten blir biogas.


I ett hörn av torget växte en grafittimålning fram, målningen visade hela vägen från kossa och matrester till biogas. Dansare från Dans i Värmland bjöd på några uppskattade dansuppvisningar under dagen.

Hönan eller ägget

Samtidigt som Stora torget var fyllt med aktiviteter så pågick ett seminarium om biogas inne på Stadshotellet. Där lyssnade ett 50-tal personer till en rad föreläsare på ämnet biogas. Svenska Gasföreningen och Biogas Väst hade satt ihop ett program.


Återkommande under seminariet var frågan om hönan och ägget. Vad kommer först? Hur får man fler att köra på biogas om det inte finns tankställen och hur får man fler tankställen när inte underlaget med antal biogasbilar är tillräckligt?


Ett svar på frågan är att offentligheten är föregångare och driver på utvecklingen. Till exempel så som Karlstad kommun gör genom att snart starta egen biogasproduktion.

Dagen efter flyttade biogaskalaset ut på Bergvik köpcentrum där bilburna shoppare kunde titta närmare på biogasbilarna.

 

       
 
BIONIC Project Supported by the "Intelligent Energy - Europe " Programme
Contract Number : EIE-07-200
November 2007 - October 2010
 
The BIONIC project has become a campaign partner in the Sustainable Energy Europe Campaign
 

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.