Project sponsors
TvExpert: een Android tv box kopen
SnurkExpert: een anti snurk beugel kopen
RadioControlExpert: een rc tank kopen of een rc boot kopen
  

BIONIC PARTNERS

TTR
 
BIONIC Project
Supported by the "Intelligent Energy – Europe" Programme
Contract Number : EIE-07-200 ( November 2007 – October 2010)
 

BIONIC project richt zich onder meer op aanbod en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer. In het bijzonder vanuit het perspectief van de lokale overheden. Ook zal het de ontwikkelingen in de regionale productie en het gebruik van biotransport brandstoffen promoten.

Onder biobrandstof verstaan we diverse soorten brandsof, die uit biomassa worden gewonnen. Zo heb je biobrandstof in vloeibare vorm, vaste vorm of in een gasvormige toestand. Deze vernieuwende brandstoffen zijn een interessant alternatief voor fossiele brandstoffen. Naast dat deze slecht zijn voor het milieu, is de voorraad ook niet onbeperkt. Op een dag zullen deze dan ook op zijn.

Ons onderzoek komt voort vanuit deze interesse. De stijgende olieprijzen en het zoeken naar een zelfvoorzienende mogelijkheid voor het leveren van brandstof.

Een nadeel van deze ontwikkeling, is dat het nog belangrijker wordt om te bewegen. Doordat veel van de dagelijkse behoeftes nu online invulling krijgen, stijgt de kans op welvaartsziektes zoals obesitas. Het is algemeen bekend dat overgewicht weer verschillende 'bijziektes' kan opleveren..

Kortom, het is van belang om met hernieuwbare energie te werken. Biobrandstoffen zijn dit. Neem als voorbeeld de planten. Als deze groeien, slaan ze koolstofdioxide op door het gebruik van fotosynthese (zonlicht). Als deze koolstofdioxide vervolgens weer vrijkomt, bij ontbranding van deze brandstof, is deze gelijk aan de hoeveelheid koolstofdioxide die de plant tijdens het leven heeft binnengehad.
Gebruik de links aan de linkerkant om meer te leren over BIONIC Project.

Network User Groups
LINKS
SUPPORTING ARTICLES
Swedish
 
BIONIC Project Supported by the "Intelligent Energy – Europe" Programme
Contract Number : EIE-07-200
November 2007 – October 2010
The BIONIC project has become a campaign partner in the Sustainable Energy Europe Campaign

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.